Welkom op de website van Mineralis
Mineralis is een efficiënte groothandel in alle beton-, wegen- en waterbouwmaterialen. Wij zijn in staat om de door ons zelf gewonnen of ingekochte producten te laden, te vervoeren, te lossen en franco werk af te leveren bij onze afnemers. Daartoe beschikken wij onder meer over baggermaterieel, overslagmaterieel, vrachtschepen, hopperzuigers, beunschepen en vrachtauto’s.

Onze organisatie is traditioneel als het gaat om betrouwbaarheid en gegarandeerde kwaliteit. Specifieke wensen van onze afnemers zijn uitgangspunten, de uitvoering is ons werk! In ons vak gaan wij geen uitdaging uit de weg. Door de aanwezige kennis en middelen bieden wij een optimaal pakket en een breed assortiment van producten en diensten.